De woningcorporatie Stadgenoot wil de doorstroom van sociale huurwoningen in Amsterdam verbeteren door huurders die relatief groot wonen, gedwongen te laten verhuizen. 

Dat schrijft de Volkskrant woensdag.

Bij Stadgenoot, met 30.000 woningen één van de grootste woningcorporaties van Amsterdam, duurt het gemiddeld veertien jaar voordat een naam op de wachtlijst verandert in een naam in de gemeentelijke basisadministratie. Het nijpende gebrek aan huurwoningen komt volgens Stagenoot onder meer wegens een gebrek aan doorstroming. 

Volgens een vorig jaar verschenen rapport worden landelijk gemeten ongeveeer 400.000 sociale huurwoningen met vier of meer kamers aan alleenstaanden verhuurd. Hoe veel van dat aantal woningen in Amsterdam staat, is volgens Marien de Langen van Stadgenoot niet bekend. "Maar het zijn er duizenden", zegt hij tegen de krant. 

Wooncontract

Het plan van De Langen om een zogenoemd 'wooncontract' aan te bieden, kan rekenen op forse kritiek. Zo vindt Ronald Paping van huurdersvereniging Woonbond dat de wooncorporatie het probleem op huurders afschuift. 

"De afgelopen tien jaar hebben de Amsterdamse woningcorporaties zelf duizenden sociale huurwoningen verkocht of geliberaliseerd en hebben ze geld verspeeld met commerciële projecten, waardoor ze niet meer kunnen bijbouwen."

Zekerheid

Volgens het wooncontract kunnen huurders wier partner of kinderen uit huis zijn gegaan, gedwongen worden kleiner te gaan wonen. Maar de zekerheid van een andere woning biedt huurders geen soelaas, stelt hoogleraar woningmarkt Johan Conijn. 

"Mensen zijn zo geworteld in hun huis of buurt, als de onzekerheid daarover als een zwaard van Damocles boven hun hoofd hangt, is dat echt slecht voor hun welbevinden. "

Voorlopig blijft de ambitie van Stadgenoot op de tekentafel. Om het plan door te voeren moet de (nog niet geformeerde) regering eerste de Woningwet aanpassen.