De afdeling Oost van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) krijgt als eerste ziekenhuis in Amsterdam een spoedeisende hulp die speciaal is ingericht voor kinderen.

Het Parool schrijft dat de artsen van het OLVG zelf het initiatief hebben genomen om een dergelijke afdeling in te richten. Tijdens een verblijf in Canada raakte één van de artsen geïnspireerd door een afdeling die hij daar aantrof en besloot dat een dergelijke afdeling ook in Amsterdam moest komen.

Kinderen hebben veel baat bij een eigen spoedeisende hulp afdeling, omdat zij veel stress ervaren van andere patiënten op de spoedeisende hulp. In het geval van stressvolle situaties als dronkenschap of ernstig letsel wordt er nu al rekening mee gehouden dat kinderen daar sterk op kunnen reageren, maar aangezien kinderen en volwassenen nu nog op dezelfde afdeling worden behandeld, lukt dat niet altijd.