Osvo, de scholenvereniging die de matching van achtstegroepers aan middelbare scholen verzorgt, hoeft geen informatie over deze loting te verstrekken aan de ouders van de kinderen die werden uitgeloot bij hun school van voorkeur. 

Dit heeft de rechtbank woensdag bepaald. 

De ouders van twaalf kinderen hadden de scholenvereniging Osvo aangeklaagd omdat ze vonden dat deze haar werk niet goed had gedaan. De rechter laat woensdag echter weten dat deze stelling niet gebaseerd is op concrete feiten, en dat hun klacht lijkt op 'hengelen naar informatie'. 

Volgens Het Parool had de scholenvereniging aangeboden een apart klasje te maken op een school waar nog plek was, maar de ouders sloegen dat af. Die scholen zouden niet passen bij hun kinderen.