Het UWV zegt dat de werkgelegenheid in de regio Amsterdam de komende twee jaar flink zal groeien.

Dat blijkt uit de arbeidsprognose die het UWV dinsdag presenteert. De verwachte groei van 2,3 procent in Groot Amsterdam is bijna twee keer zo hoog als het landelijke gemiddelde.

De banen zullen vooral ontstaan in de zakelijke dienstverlening (denk aan de ICT of uitzendbranche) en consumentendiensten (zoals detailhandel en horeca). Omdat veel bedrijven hier hun hoofdkantoor hebben, trekt dat ook weer andere bedrijven aan.

De werkgelegenheid in de bouw zal ook toenemen, dankzij de aantrekkende woningmarkt.

Personeel

Dit zijn overigens wel de sectoren waarin werkgevers het – landelijk gezien – lastig gaan krijgen om voldoende gekwalificeerd personeel te vinden.

Desalniettemin daalt het aantal WW-uitkeringen naar verwachting ook sterker in de regio Groot Amsterdam dan in andere regio's: van 96.000 in 2016 tot 75.000 in 2018.