De gemeente stopt met het subsidiëren van Koranlessen voor de kinderen van minima in de stad. Wethouder Arjan Vliegenthart voert de, volgens hem onterechte, maatregel van de gemeenteraad uit, maar met "frisse tegenzin".  

Dit zegt Vliegenthart tegen Het Parool. Want, zegt hij ook, op balletlessen kan er toch ook van alles misgaan?

De scholierenvergoeding is bedoeld voor arme gezinnen. Met het geld kunnen zij hun kinderen naar balletles, huiswerkklassen of het theater sturen. Ook de Koranlessen vielen onder deze regeling.

Hiervoor zal geen geld meer beschikbaar worden gesteld. Van de 11 miljoen euro die de gemeente beschikbaar stelde, ging 312.000 euro naar godsdienstlessen, schrijft Het Parool. 

'Geen probleem'

Maar dat het geld in praktijk naar Koranlessen ging, vindt wethouder Vliegenthart (SP) geen probleem. Ook al wil de SP zelf godsdienstlessen uit de scholierenvergoeding halen. "Met deze regeling proberen we kinderen van ouders met een smalle beurs voorwaardig mee te laten doen. Hierbij staat keuzevrijheid centraal."

De wethouder vergelijkt de Koranlessen wat dat betreft met balletlessen. "Het is belangrijk dat mensen met een lager inkomen mee kunnen doen aan balletles, muziekles en ook godsdienstles." Onlangs werd bekend dat salafisten steeds meer grip krijgen op moskeeën in de stad.

Minderheden

Geen reden om het geld voor Koranlessen in te trekken, vindt Vliegenthart. "We weten ook niet wat in elke balletles gebeurt. Als een docent zich vergrijpt aan een leerling moeten we ingrijpen. Dan moeten we niet meteen de financiering van alle balletlessen staken." 

Volgens de wethouder moeten niet alle moslims worden gepakt door de maatregel. "Ik vind dat de raad zich moet afvragen welk effect zijn beleid heeft op minderheden die mee willen doen aan de maatschappij."