Godsdienstles kunnen niet meer betaald worden met de zogenoemde Scholierenvergoeding. Dit is een subsidieregeling voor kinderen van minima.

Politieke partijen trokken eind vorig jaar aan de bel toen duidelijk werd dat de subsidie, die bedoeld voor het bekostigen van sport en hobby's van kinderen, door honderden ouders werd gebruikt om hun kind naar godsdienstles te sturen. Een meerderheid van de gemeenteraad wilde dat dat zou stoppen.

Het stadsbestuur laat vandaag in antwoord op vragen van VVD en SP weten dat de vergoeding per volgend schooljaar niet meer mag gebruikt worden voor religieuze, levensbeschouwelijke en politieke scholing. Wethouder Vliegenthart heeft vertegenwoordigers van een aantal moskeeën hierover op de hoogte gesteld.

In het schooljaar 2015-2016 is van het totaalbudget van 11 miljoen euro ruim 312.000 euro uitgekeerd voor godsdienstlessen. Het gaat om 2500 declaraties met een gemiddeld bedrag per declaratie van 125 euro.