Vanaf maandag krijgen bestuurders van bestelvoertuigen een boete als zij de milieuzone in Amsterdam tóch betreden.

Sinds 1 januari van dit jaar is er in Amsterdam een milieuzone voor bestelvoertuigen van kracht, waardoor dieselbestelwagens van voor 2000 het gebied binnen de ringweg niet meer in mogen.

Om bestuurders te kunnen laten wennen aan de nieuwe regels werden zij tot 1 mei alleen gewaarschuwd en nog niet beboet. Vanaf maandag is dat dus over en volgt een boete van negentig euro.

Het aantal overtredingen van bestelwagens is sinds de invoering van de milieuzone fors afgenomen: van 16.921 overtredingen in december 2016, naar 7.380 overtredingen in maart van dit jaar.