De bouw van de zogenoemde Zuidasdok aan de zuidkant van Amsterdam kan volgens de Raad van State doorgaan. 

De Raad van State heeft woensdag bijna alle bezwaren tegen het omvangrijke bouwproject, waarbij de drukke ringweg A10 deels onder de grond verdwijnt, ongegrond verklaard.

Tegen het tracébesluit Zuidasdok van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en het bestemmingsplan van de gemeente Amsterdam waren in totaal zestien bezwaren ingediend.

De critici voerden uiteenlopende bezwaren aan, variërend van twijfels over de noodzaak van het project tot zorgen over de luchtkwaliteit in het gebied. Ook vreesde een aantal bezwaarmakers grote geluidsoverlast wegens de bouwwerkzaamheden.

Tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk. 

Gebreken

De Raad bepaalde wel dat minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) enkele gebreken in het tracébesluit Zuidasdok binnen zestien weken moet aanpassen.

In de beroepen van drie bezwaarmakers deed de Afdeling bestuursrechtspraak een tussenuitspraak. De minister krijgt zestien weken om zich over deze kwesties te beraden en mogelijk een nieuw besluit te nemen. Nadat de minister een besluit heeft genomen, volgt een einduitspraak.

Geluidstoename

Volgens de Raad heeft Schultz van Haegen niet duidelijk gemaakt hoe zij de geluidstoename als gevolg van geluid dat reflecteert tussen en onder de brugdelen van de Amstelbruggen heeft berekend. Ze is gevraagd nader te onderbouwen wat de precieze geluidshinder voor twee bezwaarmakers zal zijn.

Ook moet ze motiveren wat de gevolgen voor de verkeersveiligheid zullen zijn door het besluit de vluchtstrook op de A10 te laten vallen. Eerder was de vluchtstrook nog wel onderdeel van het plan.

Vangrail

Er zijn ook zorgen over het type vangrail voor dit deel van de weg. De minister moet onderzoeken hoe groot het risico is dat een zware vrachtwagen door de vangrail rijdt en met welk type vangrail een dergelijk incident te voorkomen is. Ook over de vangrail van de fly-over langs het gebouw De Zuidcirkel zijn zorgen over het risico dat zware vrachtwagens door de vangrail rijden.

Met het project moet de bereikbaarheid, zowel met het openbaar vervoer als over de weg, van de Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad worden verbeterd.