Het eerste en oudste museum van Amsterdam wordt opgeknapt. Woensdag werd het startsein gegeven voor de restauratie van het Groote Museum van Artis.

Vroeger was het museum een ontmoetingsplaats voor de leden van het Genootschap Natura Artis Magistra, dat werd opgericht in 1838. De dierentuin wil het pand weer gaan gebruiken als museum, waar "de samenhang tussen mens en natuur in onze huidige tijd centraal wordt gesteld".

Eerst wordt de verrotte fundering van het pand hersteld en wordt er een vijf meter diepe kelderverdieping aangelegd. De kelderverdieping zal dienen als ontvangstruimte voor het nieuwe museum.

In een latere fase worden de beneden- en bovenzalen gerestaureerd. De 19de-eeuwse interieurs die met name in de bovenzalen grotendeels nog intact zijn, blijven bewaard.