Stadsdeel Noord gaat op meer plekken betaald parkeren invoeren. Het merendeel van de blauwe zones gaat verdwijnen. Zo moet het parkeerprobleem worden opgelost.

Dit blijkt uit de parkeeragenda van Stadsdeel Noord. Deze is opgesteld omdat de groei van het aantal inwoners doorzet. Volgens het plan neemt dat aantal toe van 93.000 in 2016 naar 125.000 in 2025. Het stadsdeel wordt ook gebruikt om voordelig de auto neer te zetten door forensen en dagjesmensen. 

Locaties waar het betaald parkeren wordt ingevoerd zijn in het Noorderkwartier, Elzenhagen Noord en Zuid, rond delen van de Bloemenbuurt, Vogelbuurt en rond de nieuwe trekpleisters in Overhoeks, Buiksloterham en het Hamerstraatgebied.

"Het wordt steeds drukker en wij voorzien meer parkeerproblemen als de Noord/Zuidlijn in 2018 gaat rijden en er geen parkeermaatregelen zijn genomen", zegt stadsdeelbestuurder Saskia Groenewoud in De Telegraaf

Parkeervergunning

Volgens de plannen gaat een parkeervergunning 30 euro kosten. Het betaald parkeren in Noord gaat 1,30 euro per uur kosten en geldt tussen 9.00 uur en 19.00 uur. Voor nieuwbouw worden parkeervergunningen geweigerd. Dit is het beleid in de hele stad.

De plannen worden nog voorgelegd aan belanghebbenden en vervolgens aan het college van b en w. Er komt dan ook nog een formele inspraakperiode. Naar verachting is dat voor de zomer. Het uiteindelijke besluit zal dan het einde van dit jaar zijn.