Er is 11,3 miljoen euro extra nodig om het op afstand bedienen van sluizen en bruggen mogelijk te maken. Dat schrijven wethouders Pieter Litjens en Udo Kock in een brief aan de raad.

Het project om 62 bruggen en sluizen centraal te laten bedienen heeft vertrating opgelopen. Dit komt omdat niet alle bruggen op tijd konden worden omgebouwd om de centrale aansturing mogelijk maken. Ook moesten de kwaliteits- en veiligheidseisen worden bijgesteld naar de landelijke norm.

Verder was er een mislukte aanbesteding en bleek het onmogelijk om een standaardsysteem te ontwikkeling door bedrijven in samenwerking met de gemeente. Dit heeft nog geleid tot ontbiding van een contract met een aannemer en een rechtszaak.

Deze omstandigheden zorgen ervoor dat er een krediet van nog eens 11,3 miljoen euro nodig is. En omdat de bruggen en sluizen nu vooralsnog handmatig worden bediend, moet Waternet mensen inhuren. Dit kost dit jaar en komend jaar ongeveer 1 miljoen euro per jaar.

College van B & W

De wethouders verwachten het project nu voor het einde van 2018 af te ronden. Om alles nu beter te laten verlopen is er een extern bureau ingehuurd die de toestand van de bruggen nog eens grondig naloopt. Als dat bureau vervolgens groen licht geeft, gaat Waternet over tot de aanbesteding.

Het college van burgemeester en wethouders besloot al een besparing te doen en 53 bruggen aan te sluiten op het automatische systeem. De acht bruggen en de Amstelsluis worden slechts emkele tientallen keren per jaar bediend. De investering om deze bruggen en de sluis toch aan te sluiten op het systeem lopen op tot 4,5 miljoen euro.