De Duitser Gunter Demnig, kunstenaar en bedenker van de struikelstenen in Amsterdam, begrijpt niet dat de bewoners in Oud-Zuid de gedenksteen niet voor hun deur willen hebben. 

Demnig is in de stad om zondag meer struikelstenen te plaatsen. "Ze moeten aan de nabestaanden denken. Die willen het namelijk wel herdenken en de steen hebben. De nabestaanden vind ik het belangrijkst."

Paul de Haan is de coördinator van het plaatsen van de struikelstenen in Amsterdam. Hij vindt de oplossing die gemeente bedacht heeft voor het verplaatsen van de steen in de Nicolaas Maesstraat geen enkel probleem: "Dat vind ik juist goed. Ze hebben de steen een beetje verplaatst. Ik vind dat een goede oplossing. Het enige wat ik zeg is dat er ook vierhonderd andere stenen gelegd zijn en dus is dit alleen maar een incident."

Vrijdag werd bekend dat bewoners uit Oud-Zuid een rechtszaak zijn begonnen om de struikelsteen voor hun huis weg te laten halen. Een struikelsteen is een klein gedenksteentje waarop de naam staat van een slachtoffer uit de Tweede Wereldoorlog. Zo'n steentje ligt voor het huis waar de overledene heeft gewoond.

Gesprek

De gemeente is al in gesprek geweest met de bewoners en heeft toen geprobeerd om samen met de nabestaanden van de persoon op de steen tot een oplossing te komen. Zonder succes.

Stadsdeelbestuurder Sebastiaan Capel betreurt dat: "Maar toen moesten we een besluit nemen. Toen hebben we bij wijze van uitzondering verplaatsen we de steen naar de rand van de stoep. Waar de steen minder prominent ligt."

Bedenker struikelsteen reageert op rechtszaak
Bedenker struikelsteen reageert op rechtszaak

Klacht

Erg druk maken Demnig en De Haan zich echter niet over de zaak. Volgens hen komt dit namelijk niet vaak voor. "Er zijn meer dan 60.000 stenen in Europa en dit is pas de eerste keer dat er klachten zijn", zegt Demnig. De Haan: "We leven in een democratie en er is één meneer die er een bezwaar tegen heeft. Als hij er een goed argument voor heeft dan kan dat."

De rechtszaak komt er wel, maar als het aan de gemeente ligt dan zal de steen niet verplaatst worden. "Ik heb in dat gesprek met de bewoners aangegeven dat ons standpunt niet zal veranderen en dat we het oordel van de rechter zullen afwachten", aldus Capel.

De bewoners wilden niet op de zaak reageren.