In tegenstelling tot de vele plannen voor nieuwe hoogbouw in de stad, staat er in Noord een nieuwe wijk in de planning met 1.800 betrekkelijk lage appartementenblokken. Elzenhagen Zuid ligt in het groen en dichtbij winkels en sportvelden. De meeste flatjes hebben vijf etages.

Het plan ligt vanaf dinsdag ter inzage bij het Stadsloket Noord. De gemeente schetst een idyllisch plaatje: "dichtbij de levendige stad én de natuur van landelijk Noord." Er worden ook nieuwe voorzieningen beloofd voor sporters en recreanten. Zo komt er een nieuwe fiets- en voetgangersbrug bij de molen en een nieuwe sporthal. 

Er wordt duidelijk op jonge gezinnen gemikt met de aanleg van autoluwe straten, veel speelplekken en veel openbaar groen. "Een kindvriendelijke wijk die bewegen stimuleert", prijst de gemeente de buurt aan. Er is zelfs een gedeelte dat volledig autovrij wordt.

Er is wel een addertje onder het gras: geen van de appartementen krijgt een eigen tuin, zo staat in het stedenbouwkundig plan. Van alle woningen wordt 30 procent sociale huur, 20 procent middeldure huur en 50 procent vrije sector. Er komen ook een stuk of honderd zelfbouwkavels. 

Buurt kritisch

Hoe mooi het ook allemaal klinkt, de buurt was niet alleen maar verheugd over de bouw van de wijk. Een deel van de te bouwen wijk, zo'n zeshonderd woningen, wordt voor de komende tien jaar gereserveerd voor tijdelijke huisvesting voor jongeren, studenten en statushouders.

En bij die laatste groep wringt de schoen. Bewonersverenigingen stonden kritisch tegenover de plannen om statushouders in de wijk een plek te geven. Vervolgens zijn er informele gesprekken geweest tussen de gemeente en de bewoners. Maar de wens om snel onderdak te vinden voor de groep weegt volgens de gemeente zwaarder dan de bezwaren van de buurt.

Hoge urgentie

"De urgentie om snel woningen te leveren is namelijk hoog, er wachten nog steeds mensen in azc's verspreid over Nederland op een woning in Amsterdam, en tijdelijke woningbouw is significant sneller dan permanente bouw", schreef burgemeester Van der Laan begin deze maand.

De plannen liggen tot 8 mei ter inzage op het stadsloket.