Het stadsbestuur gaat twee miljoen euro uittrekken voor woningen voor vluchtelingen met een verblijfstatus. Met het subsidiegeld kunnen projectontwikkelaars privaat vastgoed verbouwen tot woningen.

Marktpartijen bouwen volgens de gemeente op dit moment weinig woningen voor statushouders. Het stadsbestuur wil daarom met deze subsidieregeling de huisvesting voor deze groep aantrekkelijker maken. 

"Na Rijksvastgoed, gemeentelijk vastgoed, corporatiebezit en nieuwbouw, richten we nu onze pijlen op privaat vastgoed", aldus verantwoordelijk wethouder Laurens Ivens. "Projectontwikkelaars kunnen meer bouwen voor statushouders, en we hopen hen met deze financiële steun over de drempel te helpen."

De subsidie bedraagt 10.000 euro per betaalbare woning voor statushouder. Vanaf eind maart kan de subsidie worden aangevraagd.