De politie heeft in 2016 zo'n 32.000 spoedmeldingen gereden in Amsterdam. In 85,4 procent was de politie binnen vijftien minuten aanwezig. Dat blijkt uit cijfers die woensdagavond bekend gemaakt zijn.

Daarmee doet Amsterdam het iets beter dan het gemiddelde in heel Nederland, wat 84 procent is. Die prestatie is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Het streven van de politie is echter om in 90 procent van de spoedmeldingen binnen de vijftien minuten aanwezig te zijn.

Om dat doel toch te bereiken wordt onder meer bekeken of de procedures op de meldkamers verder kunnen worden aangescherpt. "We willen blijven zoeken naar mogelijkheden om onze tijden te verbeteren", aldus Oscar Dros, politiechef Noord-Nederland.

Hij liet bij zijn eigen eenheid onderzoeken wat er moet gebeuren om vaker binnen een kwartier ter plekke te zijn. Volgens hem zouden daarvoor vijfhonderd politiemensen uit andere 'taakvelden' moeten worden verplaatst naar de noodhulp. "Veel ander belangrijk politiewerk zou dan blijven liggen. Een onevenredige investering", aldus Dros.

Andere gemeentes

In Amstelveen was het percentage spoedritten dat op tijd gereden werd 83 procent, in Diemen ook 83 procent en in Ouder-Amstel 82 procent.