Minister Schultz wil dat gemeente plannen IJ-brug heroverweegt

Rijkswaterstaat (RWS) en minister Melanie Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) willen dat de gemeente de plannen voor een brug over het IJ gaat heroverwegen. De minister wil dat een tunnelvariant tussen Noord en de centrale stad wordt uitgewerkt.

Dit bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van De Telegraaf. De krant heeft twee uitgelekte brieven in handen die Schultz en RWS-topman Demoet stuurden aan wethouders Van der Burg en Ollongren.

"Zoals u weet is het IJ een economisch belangrijke vaarverbinding. Vanuit het nationaal belang van deze rijksvaarweg is het voor mij van essentieel belang dat we de groei van scheepvaart in de toekomst blijven faciliteren. Daarom heb ik veel geïnvesteerd in meerdere diepliggende tunnels en de nieuwe grote zeesluis bij IJmuiden", schrijft Schultz in haar brief. "Ik ben daarom, net als de scheepvaartsector, de provincie en enkele belanghebbende partijen in de regio niet blij met het voorgenomen besluit voor een Javabrug."

Rijkswaterstaat heeft ook bezwaar tegen de brug die de doorstroming van het scheepvaartverkeer en "de nautische veiligheid" zouden belemmeren, "terwijl er een volwaardig alternatief beschikbaar is zonder belemmeringen". Waarmee Rijkswaterstaat ook op een tunnel onder het IJ doelt.

Cruiseterminal

Naast de aanleg van een brug, die 210 miljoen euro zou moeten gaan kosten, is de minister ook niet blij met het verplaatsen van de aanlegplaats voor grote cruiseschepen, de Passenger Terminal.

Schultz is bang dat de economisch lucratieve schepen de stad gaan mijden en Nederland misschien wel links laten liggen.

Eisen

Mocht het stadsbestuur uiteindelijk toch kiezen voor de huidige plannen voor een Javabrug, dan zal de minister daar niet van harte aan meewerken. "Als na een afweging en overleg alsnog een brug in beeld blijft, dan zal ik daar hoge eisen aan stellen voor wat betreft hoogte (toekomstvast voor 4 lagen high cube containers), overig ontwerp en beheersmaatregelen."

Lees meer over:
Tip de redactie