Pilot met bodycams taxihandhavers mogelijk verlengd

De gemeente Amsterdam wil de pilot met bodycams, die duurde van 1 maart tot 1 september vorig jaar, verlengen. Uit het eerste onderzoek kunnen vanwege de kleinschaligheid namelijk onvoldoende conclusies worden getrokken.

Gedurende de eerste pilot kreeg het taxiteam, bestaande uit twaalf handhavers, zes bodycams in gebruik. Sinds het aflopen van de pilot in september vorig jaar zijn de bodycams niet meer gebruikt. 

De bodycams werden ingezet om de veiligheid van de taxicontroleurs te verbeteren. 'Door enkele deelnemers aan de pilot is in de evaluatie geconstateerd dat het veiligheidsgevoel met een bodycam is toegenomen. Er zijn echter onvoldoende aanknopingspunten om te constateren dat de toename geheel is toe te schrijven aan bodycams', schrijft het college.

Strafzaak

Tijdens de pilot is één keer een opname opgevraagd door de politie. Deze beelden zijn gebruikt als mogelijke bewijslast in een strafzaak. De rest van de opnames zijn na tien dagen vernietigd, zoals was afgesproken. 

Lees ook: Ajax-stewards zondag in Utrecht uitgerust met bodycams

Bodycams zullen vaker in het Amsterdamse straatbeeld voorkomen: in het voorjaar start de politie namelijk met een pilot van anderhalf jaar. Ook stewards van Ajax waren in januari uitgerust met bodycams. Voor de taxihandhavers komt de gemeente voor de zomer met een plan van aanpak.

Tip de redactie