Het college heeft besloten in Noord een nieuwe tijdelijke opvang te realiseren voor statushouders, of zogenaamde erkende vluchtelingen. De opvang komt op de locatie Elzenhagen Zuid in Noord.

Hier worden zeshonderd nieuwe woningen gebouwd voor studenten, jongeren en statushouders. Het aantal woningen kan in de toekomst meer of minder worden.

Voor het besluit tot de bouw van de units is de gemeente informeel in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van bewonersverenigingen. Volgens de gemeente is er kritisch gereageerd door bewoners over de komst van de statushouders op die plek en ook op de aantallen.

De bewoners zien liever een kleiner aantal woningen dat wordt gebouwd. Ook hebben ze liever dat de woningen voor een bredere doelgroep gebouwd zullen worden. Bijvoorbeeld expats en families.

Geen inspraakmogelijkheid 

Het college heeft kennis genomen van de bezwaren, maar er is geen inspraakmogelijkheid over het besluit. De opgave om voldoende tijdelijke woonruimte te creëren weegt voor het college zwaarder dan de bezwaren van de buurt.

"De urgentie om snel woningen te leveren is namelijk hoog, er wachten nog steeds mensen in azc's verspreid over Nederland op een woning in Amsterdam, en tijdelijke woningbouw is significant sneller dan permanente bouw", schrijft burgemeester Van der Laan aan de raad.

Tien jaar

De opvang in de units zal voor een duur van tien jaar zijn. In de tweede helft van maart zal er nog een bewonersavond zijn. Over een jaar moeten de eerste nieuwe bewoners hun intrek nemen.