Studenten voelen zich onveilig in de stad. Maar volgens de gemeente hebben ze het doorgaans niet slechter dan andere Amsterdammers, op drie studentencomplexen na.

'Studenten in heel Amsterdam mikpunt van geweld en inbraak', kopte studentenunie ASVA vorig jaar. Veel studentencomplexen zouden onveilig zijn, bleek uit eigen onderzoek. Ondervraagden vertelden over inbraken, straatroven, geweldsdelicten en aanranding.

D66 vroeg de burgemeester om dit uit te zoeken. Deze week bespreekt de gemeenteraad een inventarisatie naar de veiligheid rond studentencomplexen. Daarin werden 42 woonblokken (ruim 19.000 woningen) onder de loep genomen. Daaruit blijkt dat de studentenhuisvesting in de meeste gevallen net zo (on)veilig is als reguliere woningcomplexen in de stad.

Afgelegen

Toch ontdekte de gemeente ook drie locaties waar studenten zich wel onveiliger voelen. Dat zijn de complexen aan de H.J.E. Wenckebachweg en Zuiderzeeweg in Oost en de Spinozacampus in Zuidoost. "Het verschil met de omliggende buurten en het gemiddelde van Amsterdam is aanzienlijk", luidt het onderzoek.

"Het complex is verouderd, de omgeving wordt verbouwd en de sociale cohesie is laag", is het oordeel over de Wenckebachweg. Daarnaast wordt er illegaal afval gedumpt, was er door sluiting van de Bijlmerbajes minder verkeer in de buurt en ligt het sowieso afgelegen. Dat laatste geldt ook voor de Zuiderzeeweg. Bewoners van de Spinozacampus voelen zich onveilig tijdens het fietsen langs het slecht verlichte groen in de buurt.

Lees ook: Studenten bezorgd: 'Steeds minder goed leven op de Wenckebachweg'

Voorlichting

Inmiddels is er ook actie ondernomen. Bij het complex aan de Wenckebachweg hangen nu bijvoorbeeld camera's en bij de Spinozacampus komt meer verlichting. Maar de gemeente wil ook inzetten op voorlichting aan de bewoners. Onderzoekers constateerden namelijk dat zij vaak deuren opendoen of open laten staan, hun sleutels kwijtraken, elkaar niet corrigeren en nog niet zo ervaren zijn in zelfstandig wonen.

"De relatief korte woonduur van de bewoners en het ontbreken van gemeenschappelijke ruimten leiden tot weinig gemeenschapszin en gebrek aan sociale controle", schrijft de gemeente. "Daarnaast kan ook de houding van bewoners, zoals onwennigheid of onverschilligheid, van invloed zijn op de (ervaren) veiligheidsrisico's."

ASVA maakt zich al langer druk over studenten die verder buiten het centrum moeten wonen, omdat de huur anders niet te betalen is. De studentenunie wil dat de samenleving hen beschermt als ze ondergebracht worden in 'onveilige wijken'.

Lees ook: Inbraakgolf in studentencomplex Zuidoost