Vreemde talen op de gang, colleges in het Engels en bij de studieborrel wordt een aardig woordje over de grens gesproken. Alleen al dit studiejaar lopen er op de universiteiten en hoge scholen in de stad 25 procent meer buitenlanders rond dan vorig jaar.

"Universiteiten zetten hier heel erg op in. Collegegeld voor studenten buiten Europa ook veel hoger ligt", zegt Julia Verheul van de Landelijke Studenten Vakbond. "Dus je vraagt je af of universiteiten hieraan verdienen. Maar er is geen transparantie, dat zou wel beter kunnen."

Verheul ziet ook ruimte voor verbetering wat betreft huisvesting voor al die studenten.

"Gemeente en woningcorporaties moeten zich beseffen dat deze mensen ook een plek moeten hebben. Er zou eigenlijk meer bijgebouwd moeten worden."