Overgewicht en obesitas bij Amsterdamse kinderen is de laatste jaren met 12 procent gedaald. In drie jaar tijd, van 2012 tot 2015, daalde het aantal te zware kinderen van ruim 27.000 naar 24.500.

Dat blijkt uit de rapportage 'Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen'. Bij het onderzoek is niet alleen gekeken naar het gewicht, maar ook naar de leefstijl van kinderen. Uit de monitor blijkt onder meer dat kinderen met een basisschoolleeftijd minder vaak suikerhoudende drankjes drinken en meer bewegen.

Wethouder Eric van der Burg (Zorg en Sport) is verheugd. "Het aantal kinderen met overgewicht en obesitas is weer substantieel verminderd, van 21 procent in 2012 naar 18,5 procent in 2015. We zien dat steeds meer Amsterdamse kinderen een gezond gewicht hebben." 

"Ook bij basisschoolkinderen uit de kwetsbaarste, armste gezinnen is obesitas gedaald van 7,9 procent naar 6,2 procent. Dit laatste is extra winst, voorheen bleek dit een groep waar de daling in overgewicht en obesitas moeilijk op gang kwam."

Van der Burg kondigde in 2013 een pakket maatregelen aan dat Amsterdamse kinderen in twintig jaar weer op een gezond gewicht moet krijgen.