Het CDA, de Partij voor de Dieren en de Partij van de Ouderen hebben een alternatief erfpachtplan gelanceerd. Volgens de drie oppositiepartijen zijn huiseigenaren in hun voorstel een stuk voordeliger uit dan in de huidige plannen van het stadsbestuur,

Al wekenlang zorgt de overstapregeling naar eeuwigdurende erfpacht van wethouder Eric van der Burg voor het flinke commotie. Veel huiseigenaren zijn woedend en zeggen de nieuwe canonbedragen of de voorgestelde afkoopsom niet te kunnen betalen. 

De partijen, die alle drie één zetel hebben in de gemeenteraad, hebben een alternatief voorstel dat een einde moet maken aan de in hun ogen 'idiote bedragen' die in de huidige plannen naar voren komen. Daarbij wordt de grondwaarde afgeleid door de ‘historische’ waarde ervan te nemen, plus de inflatie minus een procent.

Deze zogenaamde ‘schaduwgrondwaarde’ wordt volgens de partijen nu ook al door de gemeente gebruikt bij tussentijdse afkoop. Volgens het plan moet getoetst worden of die waarde 'marktconform' is.

Reacties

De partijen gaan daarbij uit van een gemiddelde grondwaarde van 10 procent van de WOZ-waarde van de woning op 1 januari 2014, met een minimum van 5 procent en een maximum van 15 procent daarvan.

De gemeente heeft inmiddels 5000 reacties ontvangen van mensen die het niet eens zijn met de plannen voor een nieuw erfpachtstelsel. Wethouder Eric van der Burg heeft eerder aangegeven serieus naar alle bezwaren te gaan kijken, en als er aantoonbare fouten in het stelsel zitten die te zullen aanpassen.

Het zal zeker nog enkele weken duren voordat deze 'nota van beantwoording' klaar zal zijn.