Het stadsbestuur heeft een nieuwe techniek in gebruik genomen om de begroting mee te laten groeien met groei van de stad.

Het mechanisme werkt volgens de berekening P x Q, waarbij 'P' staat voor de huidige uitgaven per inwoner, woning, of bezoekers en de 'Q' de begrote groei of krimp van het aantal inwoners, woningen of bezoekers.

Stel dat er tien euro per inwoner nodig is voor de dienstverlening in stadsdelen en stel dat het aantal inwoners in 2018 groeit met tienduizend, dan is er dus 100.000 euro extra nodig om in 2018 dezelfde dienstverlening in stadsdelen te kunnen leveren.

Verantwoordelijk wethouder Udo Kock is blij met de nieuwe techniek. "Als de stad groeit is er meer handhaving, straat- en wegonderhoud nodig, komen er verkeerslichten bij en moeten meer kinderen gevaccineerd worden."

Andere steden

Met de drie andere grote steden is samengewerkt om tot dit model te komen. Den Haag heeft een soortgelijke techniek. Utrecht heeft een vergelijkbaar model toegepast bij het bouwen van de nieuwbouwwijk Leidsche Rijn.

Overigens is het niet zeker of het extra geld daadwerkelijk wordt uitgetrokken. De uitkomsten worden als voorstel gepresenteerd aan het stadsbestuur en de gemeenteraad, die er daarna een besluit over nemen.