De Makelaarsvereniging Amsterdam (MVA) maakt zich grote zorgen over de hervorming van het erfpachtstelsel en het effect dat die hervorming gaat hebben op de woningmarkt in de stad. 

Voorzitter Sven Heinen concludeert dat na jaren van discussie "het eindresultaat erop neerkomt dat de Amsterdammer opnieuw voor enorme en onredelijke bedragen wordt aangeslagen".

In een brief aan het college van burgemeester en wethouders schrijft Heinen grote problemen te hebben met het nieuwe erfpachtstelsel. Naast de Vereniging Eigen Huis is de MVA nu de tweede grote 'woonorganisatie' die zich tegen de plannen van wethouder Eric van der Burg keert.

De MVA heeft grote moeite met de rekentool, waarmee huizenbezitters hun toekomstige erfpachtbedragen kunnen berekenen. De organisatie schrijft dat de gemeente geen rekening heeft gehouden met het feit dat veel erfpachters niet deskundig zijn en nu vaak overrompeld worden door de bedragen die uit de berekening rollen.

"De rekentool laat een fictieve canon zien, de erfpachter schrikt en voelt zich hierdoor enorm onder druk gezet. De canonbedragen en afkoopsommen zijn bedragen die niemand kan betalen of lenen."

Ontransparant

De berekening in de tool is 'ontransparant' en dat geldt met name voor het vaststellen van de grondwaarde. Volgens Heinen pakt die nieuwe berekening gemiddeld 73 procent duurder uit dan in het huidige stelsel.

"Dit heeft vooral te maken met het feit dat de gemeente de waarde van de grond onterecht volledig toerekent aan de gemeente. (...) Erfpachters moeten daardoor extreem hoge bedragen betalen, met als gevolg dat hun woning uiteindelijk onbetaalbaar en onverkoopbaar wordt."

Effecten

Maar de effecten van het nieuwe stelsel zouden al heel snel merkbaar kunnen worden. Het is nu namelijk nog niet bekend hoe hypotheekverstrekkers gaan reageren op het nieuwe stelsel.

"Wanneer zij weigeren nog langer voortdurende erfpacht te financieren en eisen dat de erfpacht eeuwigdurend wordt afgekocht, dan zal het effect op de woningmarkt nog veel sneller en heftiger zijn."

Grote moeite

Tot slot heeft de MVA grote moeite met de manier waarop erfpachters nu moeten kiezen voor hun overstap. De door de gemeente geboden korting is volgens Heinen eerder een dreigement naar de toekomst.

"Door erfpachters onder druk te zetten om snel beslissingen te nemen met grote financiële consequenties, handelt de gemeente naar onze mening onzorgvuldig."