De afkoopsommen en canonstijgingen van de erfpacht zijn veel te hoog door fouten van de gemeente. Dat meent Vereniging Eigen Huis.

De vereniging noemt de verschillen tussen buurten "onbegrijpelijk en onrechtvaardig".

"De gemeente roomt waardestijging van woningen volledig af." Volgens directeur belangenbehartiging van Vereniging Eigen Huis (VEH) Rob Mulder bevat het plan systeemfouten en moet het snel van tafel. "Verbijsterend hoe de gemeente haar erfpachters, die geen kant op kunnen, zulke hoge kosten durft te laten betalen."

De VEH somt vijf ontwerpfouten op van het erfpachtvoorstel. De locatiewaarde zou twee dubbel worden geteld. De locatie zou een te grote rol spelen bij de afkoopsom. De gemeente zou de woz-waarde met een factor 15 tot 65 procent vermenigvuldigen om tot de grondwaarde te komen.

Waardestijging

Ook wordt er geen rekening gehouden met waardestijging van een woning door bijvoorbeeld verbouwing. Er wordt namelijk een vaste opstalwaarde gerekend die wordt afgetrokken van de woz-waarde. Deze opstalwaarde houdt geen rekening met waardestijgingen van het huis.

Als gevolg hiervan resulteert iedere waardestijging in een hogere grondwaarde. Daarmee wordt de waardestijging aan de gemeente toegeschreven.

Woz-waarde 2014

De afkoopsom zou volgens VEH ook niet in orde zijn. Er wordt gerekend met de woz-waarde van 2014. Bij afkoop wordt een recentere, hogere, woz-waarde gerekend. Dit zou in strijd zijn met het Startdocument Eeuwigdurende Erfpacht van 2014.

De VEH noemt als vierde fout dat sinds 2000 niet meer de kostprijs maar de marktwaarde van de grond de hoogte van de erfpacht bepaald. 'Daarmee profiteert de gemeente al maximaal van de stijging van de Amsterdamse huizenprijzen.

Compensatie

Als laatste punt noemt de vereniging dat de nadelen van de gedwongen erfpacht onvoldoende worden gecompenseerd. Bij afkoop van de erfpacht kan de huiseigenaar een compensatie tegemoet zien. De gemeente kan immers beperkingen opleggen van het grondgebruik. Maar volgens de VEH is de compensatie te laag.

Als het aan de VEH zijn er dus behoorlijk wat gaten te schieten in de erfpachtplannen. Vanaf dat de plannen concreet vorm krijgen, is er veel protest. Het afkopen van de erfpacht is voor veel Amsterdammers onbetaalbaar en de stijging van canon te hoog.