De gemeente moet veel intensiever gaan samenwerken met huizenverhuursite Airbnb om overlast in de toekomst te vermijden, stellen economen van ABN Amro.

Volgens de economen zorgt de hotelstop in de stad ervoor dat de bezettingsgraad van bestaande hotels verder zal oplopen. Met 82 procent, tegenover een landelijk gemiddelde van 58 procent, ligt die bezettingsgraad in Amsterdam al heel hoog, schrijft De Telegraaf

Op het moment zijn er zo'n dertigduizend hotelkamers in de stad en de verwachting is dat er daar nog zesduizend bij zullen komen in de komende jaren. Maar omdat de toeristenstroom blijft groeien zouden ook die nieuwe hotelkamers over zeven jaar al propvol zitten, aldus de krant.

"Het restrictieve hotelbeleid van de hoofdstad zorgt wél voor een verdere groei-impuls van Airbnb", zegt Sonny Duijn, sector-econoom bij de bank.

Samenwerking

Hoewel Duijn stelt dat de samenwerking tussen de gemeente en het toeristenplatform al goed is, kan het nog beter.

"Intensievere samenwerking is dan verstandig, juist om de overlast verder te beperken en de leefbaarheid te bewaken. Nu moet er al vooruitgekeken worden hoe dat aan te pakken. Er moet gedacht worden aan het preventief voorkomen van overlast. Er worden al veel gegevens tussen de gemeente en Airbnb uitgewisseld. De beste oplossing is om nog intensiever samen te werken."