Uit onderzoek van onderwijsinstelling DUO blijkt dat 54 procent van de docenten en directeuren in Amsterdam vindt dat de integratie op hun school is mislukt.

Een aantal docenten zegt bovendien dat zij moeilijk bespreekbare onderwerpen zoals homoseksualiteit het liefst mijden. Trudy Coenen, die lesgeeft op het Montessori College Oost, ziet ook in haar klassen dat er nauwelijks sprake is van integratie.

'Bij ons op school heb je zo'n zestig nationaliteiten en die vormen allemaal hun eigen clubjes', stelt de docente. 'Volgens mij is 0.1% Nederlands en die vormen óók hun eigen clubje. Dus er ís geen integratie. In de pauze praten de Marokkanen met de Marokkanen, de Turken met de Turken enzovoort.'

Moeilijke thema's

Een groep docenten geeft in het onderzoek bovendien aan bepaalde moeilijke thema's te schuwen. Zaken als terrorisme, slavernij en homoseksualiteit blijven zo onbesproken. 'Heel erg', meent Coenen. 'Dan hebben ze de regie uit handen gegeven en zijn de leerlingen de baas in de klas. Dat is de omgekeerde wereld.'

Lastige onderwerpen moeten besproken blijven worden, vindt Coenen dan ook. 'Vaak zijn wij de schakel naar de Nederlandse samenleving. Als ze het bij ons niet horen, horen ze het nergens.'

'Docenten moeten lastige onderwerpen blijven bespreken'
'Docenten moeten lastige onderwerpen blijven bespreken'