De benodigde landelijke regelgeving gaat pas 1 januari 2018 in, maar toch is de gemeente nu al begonnen met de voorbereidende werkzaamheden om scooters van het fietspad te weren. 
 

De gemeente wil dat overal binnen de ring scooters van het fietspad verdwijnen. Daarmee zou het aantal ernstige gewonden in het verkeer jaarlijks met 260 gevallen afnemen.

De gemeente begint nu onder andere met aanpassingen aan de infrastructuur en openbare ruimte. Er zullen borden komen en waar nodig nieuwe verbindingen. Ook komt er een informatiecampagne en wordt er gekeken naar juridische aspecten.

Een andere maatregel per 1 januari 2018 is dat snor- en bromfietsen van voor 2011 verboden worden in de stad. Alleen in Noord zijn ze nog welkom.

Helmplicht

De gemeente wil al jaren de scooters van het fietspad verbannen, maar daar is landelijke regelgeving voor nodig. Zo moet er een helmplicht komen voor snorfietsers. De regering was lange tijd terughoudend, maar ging uiteindelijk toch overstag.