De VVD maakt zich zorgen om kindermishandeling tijdens Koranlessen. "Er zijn zorgwekkende signalen over dit probleem, maar we hebben hier nog onvoldoende zicht op", zegt raadslid en woordvoerder Jeugd Samira Bouchibti.

Zij wil dat het college zorgt voor actuele cijfers van dergelijke praktijken. "Alleen zo kunnen we deze wantoestanden effectief bestrijden. De volgende stap is dat we concreet willen horen van het college welke maatregelen zij nemen of gaan nemen tegen zulke mishandelingen."

In Het Parool zegt ze op scholen tientallen verhalen te hebben gehoord. "Die gaan over docenten die slaan. Soms zelfs met een stok, op de vingertoppen. Oorvijgen, aan oren trekken; het is structureel en hoort kennelijk bij de manier waarop les wordt gegeven."

VVD krijgt in de raad bijval van D66 en de SP, ook zij willen meer weten over deze signalen.