SchipholTaxi moet drie chauffeurs onmiddellijk weer toelaten tot de standplaats op Schiphol. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat door de chauffeurs was aangespannen.

SchipholTaxi had de drie chauffeurs de toegang tot de opstelstrook op de luchthaven ontzegd. Als reden hiervoor voerde SchipholTaxi artikelen in de Telegraaf en het Haarlems Dagblad aan, waarin melding werd gemaakt van vermeende misstanden bij het bedrijf. Zo zouden taxichauffeurs 5000 euro contant aan voormannen van SchipholTaxi moeten betalen om toegang tot de opstelstrook te krijgen. Volgens SchipholTaxi, dat de beschuldigingen ontkent, was het drietal voor deze publicaties verantwoordelijk.

Ontkenning

De drie chauffeurs ontkennen iets met de artikelen te maken te hebben. Voor de rechter stelden zij dat het zonder toegang tot de standplaats niet mogelijk is hun onderneming draaiende te houden. Volgens de rechter heeft SchipholTaxi onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de drie mannen inderdaad achter de publicaties zitten. SchipholTaxi moet de drie chauffeurs door de uitspraak onmiddellijke toegang tot de opstelstrook verlenen. Doet het bedrijf dit niet, dan wordt een dwangsom opgelegd van 5000 euro per dag, tot een maximum van 50.000 euro.