De houdbaarheid van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) om straatintimidatie als nasissen in Amsterdam strafbaar te stellen, is juridisch nog erg onzeker, concludeert hoogleraar rechtsgeleerdheid Janneke Gerards. 

Gerards stelde een kort onderzoek in naar de haalbaarheid van de APV in opdracht van burgemeester Van der Laan. Hij stuurde de conclusies van het onderzoekje vandaag naar de raad.

De hoogleraar betwijfelt of de in te voeren APV stand zal houden bij eventuele proefprocessen in de toekomst. Het verbieden van schelden, spugen, sissen of nafluiten is volgens Gerards als zodanig niet in strijd met de vrijheid van meningsuiting.

Ze doelt daarbij op conclusies van andere hoogleraren dat zo'n verbod niet aan de gemeente is omdat het de vrijheid van meningsuiting betreft. Dit kan alleen op landelijk niveau worden geregeld. 

Eindhoven

In 1993 werd een uitjouwverbod in Eindhoven via de Hoge Raad geblokkeerd. Maar inmiddels zijn de opvattingen veranderd, zegt Gerards, en zou een rechter anders kunnen concluderen.

Dat zou voordelig zijn voor de aangepaste APV, het zou dan wel aan de gemeente mogen zijn. Maar het vaststellen van de verordening kan ook leiden tot proefprocessen die volgens Gerards zeker een kans van slagen zouden hebben.

Burgemeester Van der Laan sluit zich aan bij de conclusies van Gerards. Komende woensdag wordt het verbod op straatintimidatie besproken in de raad.