Een student die tijdelijk zijn kamer in het centrum via Airbnb verhuurde, mag daar blijven wonen. De rechter wijst het verzoek van woningcorporatie De Key om ontruiming af.

Hoewel de student zijn huurovereenkomst schond, door tussen 26 september en 17 oktober 2016 zonder toestemming een van zijn twee kamers te verhuren, rechtvaardigt dit geen ontruiming, aldus de rechtbank. 

Daarbij weegt mee dat de student de verhuur onmiddellijk stopte toen hij hoorde dat die niet was toegestaan. Bovendien heeft hij tijdens de onderverhuur geen overlast veroorzaakt en verbleef hij steeds zelf in één van de twee kamers. De student had tijdelijk dubbele lasten doordat hij binnen het complex verhuisde en De Key een opzegtermijn van een maand hanteert.

Het is hierdoor niet onbegrijpelijk – hoewel dat het verbod niet opzij zet – dat huurders een oplossing zoeken voor de dubbele lasten, oordeelt de rechter.