Het OLVG gaat maatregelen nemen, nadat vrijdagochtend bekend werd dat de website van het OLVG locatie West niet beveiligd is.

Volgens het ziekenhuis zijn de gegevens van patiënten nooit in gevaar geweest. "Ons patiëntenportaal mijnolvg.nl staat los van slaz.nl. Deze website bevat wel patiëntgegevens en was daarom al zeer goed beveiligd."

De site van van het OLVG West, het voormalige Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, gaat een SSL-certificaat krijgen. Voortaan worden gegevens via de site versleuteld verstuurd.