Na 120 jaar komt Amsterdam in de tweede helft van dit jaar met een nieuw stelsel voor erfpacht. Woningbezitters kunnen kiezen voor eeuwigdurende erfpacht.

In Amsterdam staat zo'n 80 procent van de huizen op erfpachtgrond. Tot nu toe was er sprake van voortdurende erfpacht.

Na afloop van een canon, meestal 50 of 75 jaar, gingen de bedragen fors omhoog. Kopers van huizen hielden daar vaak geen rekening mee en banken deden steeds vaker moeilijk om erfpacht-woningen te financieren.

Omdat in de ogen van het gemeentebestuurder het huidige stelsel veel onzekerheid met zich meebrengt krijgen de woningbezitters in de tweede helft van dit jaar de kans om te kiezen voor de eeuwigdurende erfpacht. 

Overstappen

In potentie kunnen 120.000 erfpachters overstappen op het nieuwe stelsel. Wie besluit dat nog dit jaar te doen krijgt een korting. Dat kan de gemeente in totaal maximaal 1 miljard euro gaan kosten. In juni neemt de gemeenteraad een definitief besluit. 

Voor kopers van nieuwbouwwoningen gold vanaf 1 juli vorig jaar al het eeuwigdurende erfpacht.