Nieuwe bewoners en werknemers hoeven er in de toekomst niet meer op te rekenen dat zij bij nieuwbouw van woon- en bedrijfsgebouwen een vergunning voor straatparkeren krijgen. 

De gemeente wil op die manier voorkomen dat de groei van het aantal woningen leidt tot straten die helemaal vol staan met geparkeerde auto's. Dat blijkt uit de nieuwe parkeernota van de gemeente.

Tevens wordt het maximum aantal parkeerplaatsen dat per nieuw huis mag worden gebouwd, verlaagd. De gemeente stuurt erop aan dat bewoners voortaan een parkeerplek in of onder een nieuw gebouw krijgen, of dat deze worden geserveerd in een nabijgelegen parkeergarage.

Bij sociale huurwoningen vervalt de minimumnorm voor parkeerplekken. Woningcorporaties zullen in de toekomst zelf moeten kiezen of zij parkeerplaatsen op eigen terrein maken of niet. 

Minder ruimte

Wethouder Litjens (Verkeer en Vervoer): "In Amsterdam wordt volop gebouwd: er komen zo’n twintigduizend woningen bij tot 2020. En veel van die nieuwe bewoners hebben een auto. Als we de stad bereikbaar willen houden voor voetgangers, fietsers, openbaar vervoer én auto’s, blijft er minder ruimte over voor parkeren op straat."

"Dat betekent dat we nu de keuze maken om bij nieuwbouwprojecten de parkeerplekken naar binnen te verplaatsen. Daarnaast is het daar straks niet meer mogelijk om een vergunning voor straatparkeren te krijgen."