Steeds meer woningzoekenden doen een beroep op goedkope huurwoningen, terwijl het aantal sociale huurwoningen aan het dalen is. Ook wonen meer mensen in een huis waarvan de huur hoog is ten opzichte van hun inkomen.

Dat zeggen de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), wooncorporatiekoepel Aedes, de vier grootste steden (G4) en de G32 (37 middelgrote steden). Ze reageren op het rapport 'Staat van de woningmarkt' van het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Betaalbare woonruimte nodig

Daarin staat dat het aantal sociale huurwoningen wel kan dalen, omdat de vraag daarnaar zal afnemen. De vier organisaties betwijfelen dat. Zij denken dat de vraag juist zal toenemen, omdat veel mensen hun inkomen hebben zien dalen en er meer betaalbare woonruimte nodig is voor kwetsbare groepen als ouderen, statushouders en mensen met een zorgvraag.