Door de politie-app uit te breiden met een klachtenmodule, hoopt de politie beter zicht te krijgen op hoe vaak burgers zich etnisch geprofileerd voelen en of dit al dan niet terecht is.

Ook andere klachten over politiecontroles kunnen worden gemeld in de app. De klachtenmodule kan vanaf vandaag worden gebruikt. Tot nu toe was het indienen van een klacht over politieoptreden uitsluitend schriftelijk mogelijk of via een speciaal formulier op Politie.nl.

Met deze klachtenmodule komt de politie tegemoet aan een motie van Tweede Kamerlid Marcouch. Volgens portefeuillehouder Diversiteit en De Kracht van het Verschil, Pieter Slort, heeft de vernieuwing van de app 'uiteraard' te maken met alle aandacht voor onheuse bejegening en etnisch profileren.

"Het kan tot een stormloop leiden, maar ook reuze meevallen", zegt Slort. "De nieuwe klachtmogelijkheid biedt niet alleen meer service, maar is ook van groot belang voor de politieorganisatie. Collega’s krijgen via onder meer de sociale media regelmatig beschuldigingen van etnisch profileren over zich heen. Deze app biedt ons beter inzicht hoe vaak burgers zich etnisch geprofileerd voelen en tevens - na de klachtafhandeling - hoe vaak de beschuldigingen al dan niet terecht zijn. Daarom besteden we alle aandacht aan goede registratie van zowel de klachten als de afdoening."