Burgemeester Van der Laan wil dat er meer particuliere handhavers in de binnenstad komen om de overlast tegen te gaan. Hij wil daarom een eerder vastgesteld maximum van particuliere handhavens loslaten. Dat schrijft hij aan de gemeenteraad.

Volgens de burgemeester is het aantal gemeentelijke handhavers niet voldoende, vooral in de avond en 's nachts. Zakkenrollers, nepdrugsdealers en dronken toeristen zorgen met name op de Wallen voor extreme overlast. Daarom werd eerder al besloten om ook externe beveiligers en handhavers in te huren, maar daar zat tot nu toe een maximum aan van 25.

Maar dat aantal wil de burgemeester nu loslaten. "De vraag naar flexibele inzet van handhavers blijft bestaan en neemt steeds meer toe", aldus Van der Laan. "Deze inzet is ook nodig vanwege de toenemende vraag naar handhaving tijdens avond, nacht en weekenden en het lastiger kunnen invullen vanuit eigen capaciteit." 

Eerder heeft burgemeester Van der Laan al besloten dat er een speciaal politieteam komt voor de binnenstad. Dat nog op te richten team van handhavers uit de politie en gemeente zal opreren vanuit politiebureau Nieuwmarkt in het Wallengebied.