Steeds meer mensen in Amsterdam voelen zich eenzaam. Meer dan een op de tien Amsterdammers ervaart dit in ernstige mate en een derde voelt zich 'matig eenzaam', blijkt uit onderzoek van de gemeente. De gemeente verwacht dat het aantal inwoners dat zich alleen voelt de komende jaren verder toeneemt en treft daarom maatregelen om dit tegen te gaan.

De aanpak van eenzaamheid is een nieuwe prioriteit in de Nota Volksgezondheid die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. Mensen die zich alleen voelen lopen namelijk meer risico op gezondheidsproblemen, zoals depressie, hart- en vaatziekten en een ongezonde levensstijl.

De komende tijd brengt een speciaal team het probleem verder in kaart, door bijvoorbeeld te kijken naar wie er precies eenzaam zijn. Naar verwachting komt het team volgend voorjaar met voorstellen over hoe de eenzaamheid kan worden aangepakt, zei een woordvoerster van verantwoordelijk wethouder Eric van der Burg.