De komende jaren moeten er in Amsterdam minimaal 50.000 woningen bij worden gebouwd. Maar aan wat voor woningen is er precies behoefte?

Om hier achter te komen heeft de gemeente onder meer een enquête afgenomen onder 6.800 Amsterdammers. Een deel van de uitkomsten van deze enquete werd onlangs al besproken in Pakhuis de Zwijger. 

Het grootste deel van de ondervraagden geeft aan behoefte te hebben aan meer sociale huurwoningen. 67 procent van de ondervraagden wil meer sociale huur in de stad.

Als redenen hiervoor werd, onder meer, opgegeven dat Amsterdam "steeds meer voor de rijken is, dat de wachtlijsten te lang zijn, dat Amsterdam een diverse stad moet blijven en dat vrije sector huur echt te duur is."

Middeldure huur

Naast meer sociale huurwoningen, is ook een toename van middeldure huurwoningen (tussen de 711 euro en 971 euro wenselijk onder de ondervraagden. 26 procent van de geeft aan hier behoefte aan te hebben.

Er werd ook gevraagd naar welke woonvorm er moest afnemen: niet heel verrassend koos 45 procent van de mensen voor dure huurwoningen van boven de 971 euro.

Lees ook: Makelaars Amsterdam: 'Woningaanbod in omliggende gemeenten ook aantrekkelijk'

10 procent van de ondervraagden geeft aan juist minder sociale huur te willen. De tegenstanders noemden onder andere als reden dat de hoeveelheid sociale huurwoningen drukt op de andere segmenten. Er zouden volgens hen juist méér koopwoningen en middeldure huurwoningen moeten komen in plaats van extra sociale huur.

Daarnaast werd aangegeven dat er teveel lage inkomens zijn in Amsterdam en dat er teveel misbruik wordt gemaakt van het systeem.

Toewijzing

27 procent van de ondervraagden is dan ook voor het veranderen van de spelregels voor het toewijzen van de sociale huurwoningen. In de enquête werden hiervoor ook oplossingen aangedragen, zoals meer aandacht geven aan specifieke groepen (bijvoorbeeld starters en gescheiden mensen), of de aanwijzingen per leeftijdscategorie verdelen.

Anderen opperden dat geboren Amsterdammers voor moeten gaan of dat er gekeken moet worden naar de ontwikkeling van het inkomen: sociale huur kan ook tijdelijk zijn.

Dit laatste plan kan op opvallend veel steun rekenen. Uit de enquête bleek dat 50 procent van de ondervraagden dit een goed idee vond, hoewel het grootste deel dit wel alleen maar passend vindt voor huishoudens waarvan het inkomen in de toekomst nog gaat stijgen, zoals studenten en starters.