Een primeurtje in de stad. De eerste elektrische shovel is vrijdag ingezet in de stad.

Hij wordt nu ingezet bij werkzaamheden op het Singel en wordt daarna continu door de hele stad ingezet. De stille shovel wordt ingezet door het Amsterdamse bedrijf Rutte. 

"Amsterdam is een dynamische stad waar voortdurend wordt gebouwd en verbouwd. Het gebruik van voertuigen en machines die geen stank- en lawaaioverlast veroorzaken en tegelijkertijd bijdragen aan schone lucht en klimaatbeheersing juichen wij toe", zegt wethouder Abdeluheb Choho.

Er wordt in samenwerking met Rotterdam en Rijkswaterstaat gekeken naar mogelijkheden voor emissieloos werken in de stad. Het doel is uiteindelijk om de luchtkwaliteit in de stad te verbeteren. De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheid om andere elektrische machines in te zetten. Denk dan aan trilplaten en vrachtwagens.