Via het programma Meedoen Werkt zijn 3000 werklozen weer aan de slag gegaan.

De Amsterdammers zijn al langere tijd werkloos en hebben geen perspectief op werk. "Meedoen is voor iedereen belangrijk", zegt wethouder Arjan Vliegenthart. "Juist voor mensen die geen zicht hebben op een betaalde baan. Meedoen zorgt voor sociale contacten en voor waardigheid."

Met meedoen doelt de wethouder overigens niet per se op banen. Het gaat ook om activiteiten als het voorbereiden van buurtmaaltijden, het volgen van taal- of computercursussen, sporten in groepsverband of vrijwilligerswerk in een verzorgingstehuis.

Volgens de gemeente is het beter als iedereen zo goed mogelijk gebruik maakt van zijn of haar mogelijkheden. Daarom ligt de focus van de aanpak nu meer op "maximaal maatschappelijk rendement" in plaats van werklozen zo snel mogelijk aan een baan te helpen. Er zijn tot september 5100 mensen extra gesproken.