Een handgeschreven gedicht van Anne Frank is woensdag voor 140.000 euro verkocht bij het veilinghuis Bubb Kuyper in Haarlem.

De opbrengst was getaxeerd tussen de 30.000 en 50.000 euro. Wie het heeft gekocht is niet bekend. Het gebeurt hoogst zelden dat een manuscript van Anne Frank op de markt komt. Deze tekst komt uit het poëziealbum van Christiane van Maarsen (1927-2006), de oudere zus van Jacqueline van Maarsen, de beste vriendin van Anne. De twaalfjarige Anne schreef het versje aan 'Beste Cri-Cri' op 28 maart 1942, enkele maanden voordat de familie Frank onderdook in het Achterhuis.

Het versje luidt: "Hebt ge uw werk niet goed gedaan, kostbare tijd verloren, grijp opnieuw de arbeid aan, beter dan te voren. Hebben anderen u gelaakt, wat ge hadt misdreven, zorg dan dat ge 't beter maakt, dat is antwoord geven." Anne heeft het ondertekend met 'Ter herinnering aan Anne Frank'.