Wethouder Laurens Ivens van Wonen (SP) kan wel degelijk iets doen in het terugdringen van Airbnb-verhuur in Amsterdam. De wethouder vindt het 'wenselijk' als in sommige buurten de maximale verhuur van Airbnb wordt teruggeschroefd, alleen zegt hij dit dat juridisch niet haalbaar is. Uit antwoorden van minister Stef Blok blijkt echter dat hij wel degelijk de middelen heeft om op te treden.

Dat ontdekte Quote na het bestuderen van een brief die afgelopen juni werd gestuurd aan de Tweede Kamer. Uit de antwoorden van de minister blijkt echter dat 'het aan de gemeente zelf is om te bepalen wanneer er sprake is van woningonttrekking en dus welk maximum aantal dagen de woonruimte mag worden gebruikt voor toeristische verhuur.'

Opmerkelijk, want al langere tijd probeert Ivens de verhuur van Airbnb-woningen aan banden te leggen. Amsterdamse huiseigenaren mogen momenteel zestig dagen per jaar via Airbnb verhuren, aan niet meer dan vier personen. Drie weken geleden gaf hij in de commissie Wonen aan dat hij dit maximum liever zou terugschroeven naar dertig dagen, maar dat dit juridisch niet haalbaar is.

Dat de antwoorden van de minister niet bekend zijn binnen de Amsterdamse politiek, blijkt ook uit de reactie van fractievoorzitter Rutger Groot Wassink van GroenLinks. Hij wil dan ook snel dat de gemeente tot actie overgaat.

Onderhandelen

Wethouder Ivens onderhandelt al enkele maanden met Airbnb over een nieuwe overeenkomst. Airbnb moet wat hem betreft 'een partner' worden in de strijd tegen illegale hotels: "Zij moeten een bijdrage gaan leveren in de handhaving van de gemeentelijke regels."

Reactie gemeente

Volgens de woordvoerder van wethouder Laurens Ivens klopt het niet dat de gemeente de termijn kan inkorten: "Al in 2014 heeft Ivens hier gebruik van gemaakt door een duidelijke grens van zestig dagen in te voeren. Een kortere termijn om woningonttrekking aan te tonen is juridisch niet houdbaar en zou in praktijk vrij spel voor vakantiehuur betekenen. Dat blijkt uit advies van diverse gemeentelijke juristen en de huidadvocaat van het stadhuis Nauta."

"Het stadsbestuur wenst deze termijn terug te brengen, maar op grond van de huisvestingswet (aantonen van woononttrekking) is dat momenteel niet mogelijk. Daarom is de wethouder al enige tijd met het ministerie in overleg met het verzoek om dit juridisch wel mogelijk te maken", aldus de woordvoerder.