Te weinig leidsters, de veiligheid niet op orde: Het zijn dingen waar de GGD zich zorgen over maakt bij de helft van de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buitenschoolse opvanglocaties.

De Volkskrant inventariseerde zelf de beoordelingen van drieduizend opvangplekken waaronder in Amsterdam. Elke opvangplek wordt jaarlijks bezocht door een toezichthouder van de GGD. Naast het inspectierapport wordt er ook een risicoprofiel opgesteld.

De locaties worden daarbij in de groene, gele, oranje of rode categorie ingedeeld. In Amsterdam kregen twintig locaties de kleur rood: er zijn serieuze zorgen over de actuele situatie. Ruim 60 locaties werden in de oranje categorie ingedeeld, over deze locaties uit de GGD zijn zorgen voor de toekomst.