Steeds meer statushouders Amsterdam hebben baan of opleiding

Het Amsterdamse project om asielzoekers met een verblijfsvergunning sneller te helpen aan een baan, een opleiding of een combinatie van die twee, lijkt zijn vruchten af te werpen.

Tachtig zogenoemde statushouders hebben een baan en 230 zijn begonnen aan een opleiding.

De gemeente heeft via de Amsterdamse Aanpak Statushouders in totaal bijna 650 statushouders kunnen helpen. Van de bijna vijfhonderd statushouders die ook een inburgeringstraject volgen, is driekwart jonger dan 27 jaar.

"Veel hebben hun opleiding in het land van herkomst moeten onderbreken, wanneer de mogelijkheden er zijn worden ze gestimuleerd hier hun opleiding weer op te pakken", aldus een woordvoerder.

In mei begon in Amsterdam een proef om van nieuwkomers met voldoende kwalificaties en talenten snel inzichtelijk te krijgen hoe het zit met hun motivatie, taalniveau en hun psychische en lichamelijke gesteldheid. Begin deze maand hadden 47 statushouders dat beoordelingsprogramma doorlopen, meldde de gemeente vrijdag.

Tip de redactie