Het college van burgemeesters en wethouders wil het bestuurlijk stelsel weer helemaal op de schop nemen. De huidige gekozen stadsdeelbestuurders worden vervangen door een door het college benoemd dagelijks bestuur. 

Ook komen er 'adviescommissies' waar Amsterdammers zich voor kunnen kandideren.

Wethouder Choho doet dit voorstel naar aanleiding van het rapport Brenninkmeijer, die de recente stelselwijziging evalueerde.

De commissie concludeerde dat de aanpassingen ervoor hebben gezorgd dat stadsdeelbestuurders zich zowel tegenover hun kiezers als tegenover het college en de gemeenteraad moeten verantwoorden. En dat schept verwarring. 

Adviseren

Choho wil het nu weer helemaal anders doen. De huidige gekozen stadsdeelbestuurders worden vervangen door bestuurders die worden aangesteld door het college van burgemeesters en wethouders, zodat het bestuur altijd met 'één mond' praat.

In plaats van de raadscommissies komen er wat Choho betreft adviescommissies, die het bestuur gevraagd en ongevraagd mogen adviseren.

Handtekeningen

In plaats van politici van politieke partijen mogen 'gewone' Amsterdammers zich kandidaat stellen voor deze commissies. Ze moeten 100 handtekeningen verzamelen om op de kieslijst te mogen komen. Choho: "Met dit nieuwe stelsel kiezen we voor meer democratie en minder politiek. Ik hoop oprecht dat de meest betrokken Amsterdammers de kans gaan grijpen de stad mee te besturen."

Het voorstel wordt eind november besproken in de gemeenteraadscommissie. Als het voorstel op een meerderheid kan rekenen, moet de stelselwijzing bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 ingaan.