Na de hevige en lange studentenprotesten in 2015 is een commissie van de Universiteit van Amsterdam met een aantal voorstellen gekomen om de democratie en decentralisering op de universiteit te bevorderen.

In het rapport 'Een universiteit van waarde(n)' geeft de commissie een overzicht van de knelpunten waar studenten en medewerkers tegenaan lopen. Zo zijn er veel klachten dat beleid alleen maar van bovenaf wordt opgelegd.

Autonomie

De voorstellen moeten leiden tot meer autonomie en meer betrokkenheid van studenten en medewerkers. Als dat er is, dan verbetert ook de kwaliteit van het onderwijs, denkt de commissie. Ze pleit voor een senaat 'nieuwe stijl', een uitbreiding van de huidige senaat die nu bestaat uit hoogleraren, met ook promovendi, studenten en medewerkers. De kernwaarden van de universiteit moeten worden vastgelegd, zodat het beleid dan goed is te toetsen.

De voorstellen kunnen op goedkeuring van studenten rekenen. "Dit rapport is een overwinning in de strijd tegen het rendementsdenken", aldus de voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) Jarmo Berkhout. "Studenten en docenten worden al jaren geteisterd door bureaucratie, te hoge werkdruk en verschoolsing, waartegen ze in opstand kwamen. Als de voorstellen van de commissie worden doorgevoerd na het referendum, komt daar hopelijk een einde aan."

Historische ontwikkeling

De Amsterdamse ASVA studentenunie rept van een historische ontwikkeling. "Studenten krijgen eindelijk iets te zeggen over hun onderwijs", aldus voorzitter Henriëtte Hoogervorst. "Een moment voor in de geschiedenisboeken, omdat dit een toekomst met meer democratie voor de universiteit betekent."

In november komt er een raadgevend referendum waarin medewerkers en studenten over de voorstellen kunnen stemmen.