De brandveiligheid in de inmiddels gesloten gevangenis aan de Tafelbergweg in Amsterdam Zuidoost schoot ernstig tekort. Dat zou blijken uit interne veiligheidscontroles van de Dienst Justitiële Inrichtingen.

In de gevangenis waren geen calamiteitenplannen en ontbrak het aan een gecertificeerde brandmeldcentrale. Alarmprocedures werden nauwelijks geoefend. Brandveiligheid in gevangenissen is een gevoelig punt, zeker sinds elf asielzoekers om het leven kwamen bij een brand in het Detentiecentrum Schiphol in 2005.

Drie Amsterdamse gevangenissen gaan sluiten

In 2014 bleek daar opnieuw het nodige aan de hand. Calamiteitenplannen, de bijbehorende besprekingen, oefeningen, certificering van de brandmeldinstallatie en middelen voor de bedrijfshulpverlening waren niet in orde. Een jaar later was dit overigens opgelost.