Duizenden Amsterdammers huren te duur

Bijna een kwart van alle huurders in Zuidoost woont in een woning die eigenlijk te duur voor ze is. Ook in Nieuw-West en Noord huren veel mensen boven hun stand. Het gaat dan om zogenaamde dure scheefwoners, mensen die meer huur betalen dan dat hun inkomen aankan.

In 2014 woonden maar liefst 24,1 procent van de huurders in Zuidoost in een woning waarvan de huur boven een grens, de zogenaamde aftoppingsgrens, lag. Terwijl ze volgens hun inkomen eigenlijk onder die grens zouden moeten huren.

In de stadsdelen Nieuw-West en Noord liggen de percentages respectievelijk op 22,3 procent en 21,1 procent, blijkt uit cijfers van de Lokale Monitor Wonen. In de hele stad gaat het om 17,9 procent van de huurders.

Het gaat om huishoudens die eigenlijk in aanmerking komen voor huursubsidie, maar om die volledig te ontvangen mag je huur niet boven de aftoppingsgrens liggen. In 2014 bedroeg de aftoppingsgrens 566,82 euro voor huishoudens met één of twee personen en 596,75 euro voor huishoudens met drie of meer personen.

Woonbond

Volgens de Woonbond zijn de problemen in de stadsdelen ontstaan doordat er veel oude kleine sociale huurwoningen zijn afgebroken en dat er grotere en energiezuinige woningen voor in de plaats gekomen zijn: woningen waar meer huur voor gevraagd mag worden.

"Voor veel mensen zijn de huren domweg te hoog", zegt een woordvoerder. Mensen houden volgens hem niet genoeg over om van te leven. "Daar valt soms nog wel een tijdje omheen te werken. Maar als er dan iets stuk gaat of vervangen moet worden, dan komen mensen serieus in de problemen."

Gelijktrekken

Inmiddels hebben de woningcorporaties de verplichting om duur scheefwonen actief tegen te gaan. Samen met de gemeente zullen veel huren verlaagd worden, zodat ze net onder de huidige aftoppingsgrenzen vallen.

Ook wordt er de komende jaren een rem gezet op het harmoniseren, het gelijktrekken, van de huur van sociale huurwoningen. Maar volgens de Woonbond is het de vraag of het allemaal snel genoeg gaat.

Tip de redactie